Yamabiko Dataskyddspolicy (GDPR)

Yamabikos dataskyddspolicy (GDPR)


Introduktion

Yamabiko Corporation, med huvudkontor på 7-2 Suehirocho 1-Chome Ohme Tokyo Japan, är den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter. Yamabiko Corporation kommer nedan att benämnas som "Yamabiko" eller "vi".

Vi har personuppgifter om våra anställda, kunder, distributörer, återförsäljare, leverantörer och andra individer för de ändamål som beskrivs i denna policy.

Denna policy fastställer hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter, samt hur du får åtkomst till och uppdaterar och korrigera dina personuppgifter.

Tillämpningsområde

Denna policy gäller endast behandling av följande personuppgifter som ska överföras från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) till Japan baserat på dataöverenskommelsen mellan Yamabiko Corporation och Yamabiko Europe SA eller andra företag, eller följande personuppgifter som ska förvärvas av Yamabiko Corporation direkt från dig

 • Personuppgifter om registrerade i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA)

Insamling och behandling av dina personuppgifter

Ändamålen för vilka personuppgifter kan samlas in och behandlas av oss inkluderar följande:

 • För försäljning och marknadsföring
 • Att främja Yamabiko-varumärken
 • För produktutvecklingsändamål
 • För praktisk bekräftelse innan massproduktion
 • Att tillhandahålla före/efter service
 • För framtida affärsutveckling
 • För kvalitetskontroll
 • För att lösa kvalitetsproblem med produkter
 • För utförande av försäkringsavtal
 • För allmän behandling av personalresurser
 • För bedömning av anställda

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som det behövs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in samt för att följa våra lagliga förpliktelser och genomdriva våra avtal.

Dela dina personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter för att driva vår verksamhet, leverera, förbättra och anpassa våra produkter och tjänster, skicka marknadsföring och andra kommunikationer relaterade till vår verksamhet, och för andra legitima ändamål enligt tillämplig lag eller annars med ditt samtycke.

Vi kan dela personuppgifter på följande sätt:

 • Inom Yamabiko och andra företag i Yamabiko-gruppen för ändamål för databehandling eller lagring.
 • Med våra databehandlare (inklusive våra distributörer) för att tillhandahålla begärda produkter, tjänster eller andra transaktioner. Exempel inkluderar, men är inte begränsade till: behandling av beställningar, tillhandahållande av kundsupport, etc.
 • Om vi annars meddelar dig och du samtycker till delningen.

Det är möjligt att vi behöver lämna ut dina personuppgifter när det krävs enligt lag, stämning eller annat rättsligt förfarande eller om vi har skälig grund att tro att offentliggörande är rimligt nödvändigt för (1) att utreda, förhindra eller vidta åtgärder mot misstänkta eller faktiska olagliga aktiviteter eller för att hjälpa statliga handhavandeorgan; (2) genomdriva våra avtal med dig, (3) utreda och försvara oss mot eventuella anspråk eller anklagelser från tredje part, (4) skydda säkerheten eller integriteten hos våra tjänster och produkter; eller (5) utöva eller skydda rättigheter från Yamabiko.

Säkerhet

Det är vår avsikt att skydda de personuppgifter du anförtror oss och behandla dem säkert. I detta avseende genomför vi fysiska, administrativa och tekniska säkerhetsåtgärder med syftet att säkra dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller offentliggörande.

Vi kräver också avtal om att våra databehandlare (inklusive våra distributörer) skyddar dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning och offentliggörande.

Åtkomst till dina personuppgifter och korrigering

Om du någon gång anser att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga kan du begära åtkomst till de personuppgifterna och även få dem rättade eller raderade kostnadsfritt. Vid missbruk av begäran kan vi dock ta ut en rimlig avgift. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter av oss. Observera dock att detta kan förhindra oss från att tillhandahålla dig våra tjänster.

Om du vill ställa en fråga eller klagomål om hur vi har hanterat dina personuppgifter kan du kontakta gdpr@yamabiko-corp.co.jp.

Om du inte är nöjd med vårt svar eller tror att vi behandlar dina personuppgifter inte i enlighet med tillämpliga lagar kan du klaga till den belgiska integritetskommissionen https://www.privacycommission.be/professionnel.

Internationell överföring av data

Eventuell överföring av dina personuppgifter som genomgår behandling eller är avsedda för behandling efter överföring till mottagare i länder utanför EEA ("Internationell dataöverföring") ska endast ske om, under förutsättning att bestämmelserna i denna policy och tillämplig lag följs av oss och våra behandlare, inklusive för vidare överföringar av dina personuppgifter från ett land utanför EES till ett annat land utanför EES.

Internationell data